Przygotowaliśmy referaty

PRZYGOTOWALIŚMY REFERATY na Poznańskie Seminarium Mostowe: MOSTY-BUDOWA, WZMACNIANIE, PRZEBUDOWA, 18-19.04.2024, Poznań

Oto tytuły naszych referatów:
„Wybrane aspekty stosowania poziomych obciążeń eksploatacyjnych przy analizie nośności istniejących, kolejowych obiektów inżynieryjnych wg PN-EN 15528”
„Ocena możliwości przystosowania istniejących, kolejowych obiektów inżynieryjnych do wymagań modernizacji linii kolejowej, z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich”