Aktualności

 • Przygotowaliśmy referaty

  PRZYGOTOWALIŚMY REFERATY na Poznańskie Seminarium Mostowe: MOSTY-BUDOWA, WZMACNIANIE, PRZEBUDOWA, 18-19.04.2024, Poznań Oto tytuły naszych referatów:„Wybrane aspekty stosowania poziomych obciążeń eksploatacyjnych przy analizie nośności istniejących, kolejowych obiektów inżynieryjnych wg PN-EN 15528”„Ocena możliwości przystosowania istniejących, kolejowych obiektów inżynieryjnych do wymagań modernizacji linii kolejowej, z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich”

 • SPOTKANIE NOWOROCZNE

  Wyczekiwane spotkanie wyraźnie lubiane przez wszystkich z bardzo dobrym jedzeniem….Okazja do porozmawiania nie tylko o pracy 😊.

 • dni mostowe

  WYGŁOSILIŚMY REFERATY na Wrocławskich Dniach Mostowych we Wrocławiu

  Oto tytuły naszych referatów: „Uwarunkowania prawne i techniczne modernizacji kolejowych obiektów inżynieryjnych, objętych nadzorem konserwatorskim” „Standardy techniczne PKP PLK S.A. i CPK Sp. z o.o. – porównanie wymogów na przykładzie uwarunkowań stosowania przyrządów wyrównawczych na obiektach inżynieryjnych linii kolejowej nr 86 Sieradz Pn. – Wrocław Gł. (KDP)”