O firmie

Zespół

W naszym zespole zatrudnionych jest 15 inżynierów w tym 11 projektantów z uprawnieniami do projektowania w specjalności mostowej.
Funkcję Prezesa firmy pełni Jerzy Broś. Zespół podzielony jest na dwie pracownie prowadzone przez Grzegorza Sierkę i Marcina Tomiczka.

W razie potrzeby nasza kadra uzupełniana jest specjalistami ds. badań materiałowych, hydrologii/hydrauliki/hydrotechniki, kosztorysowania, wizualizacji itp.

Historia

Nasza historia sięga roku 1951, kiedy to we Wrocławiu rozpoczęła działalność Samodzielna Pracownia Terenowa CBSiPBK Warszawa. W 1957 pracownia ta weszła w skład wrocławskiego Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego a w 1961 ze struktur BPBK zostało wyodrębnione samodzielne Biuro Projektów Kolejowych PKP.

Rok 1992 jest momentem, od którego liczymy czas istnienia naszej firmy kiedy to trzech inżynierów Sławomir Biegański, Roman Höffner i Jerzy Broś ówcześni projektanci Pracowni Mostów Biura Projektów Kolejowych założyli spółkę cywilną pod nazwą BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE BPK MOSTY S.C.

Od 2008 roku spółkę tworzyli Sławomir Biegański i Jerzy Broś a Roman Höffner nadal ściśle współpracował ze spółką, jako samodzielny przedsiębiorca.

W roku 2022 nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty Sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty Sp. z o.o. jest prawnym następcą spółki przekształcanej (sukcesja generalna) a zmiana formy prawnej pozostała bez wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez firmę i ważność zawartych wcześniej umów.