WYGŁOSILIŚMY REFERATY na Wrocławskich Dniach Mostowych we Wrocławiu

Oto tytuły naszych referatów:

„Uwarunkowania prawne i techniczne modernizacji kolejowych obiektów inżynieryjnych, objętych nadzorem konserwatorskim”

„Standardy techniczne PKP PLK S.A. i CPK Sp. z o.o. – porównanie wymogów na przykładzie uwarunkowań stosowania przyrządów wyrównawczych na obiektach inżynieryjnych linii kolejowej nr 86 Sieradz Pn. – Wrocław Gł. (KDP)”