Nagrody

Inżynier Roku DOIIB

Konkurs im. Maksymiliana Wolffa

  • NAGRODA GŁÓWNA w kategorii zrealizowany projekt mostu drogowego lub kolejowego (rozp. < 70 m) za projekt mostu kolejowego w km 5,845 linii nr 271 (E59) Wrocław Gł. – Poznań Gł. nad Odrą we Wrocławiu (Most Poznański). VIII Konkurs Mostowy im. Maksymiliana Wolffa 2016
  • NAGRODA GŁÓWNA w kategorii zrealizowany projekt mostu drogowego lub kolejowego (rozp. < 70 m) za projekt mostu kolejowego w km 84,548 linii nr 6 (E75) Warszawa – Białystok, nad rz. Bug. XII Konkurs Mostowy im. Maksymiliana Wolffa 2020

Konkursy na koncepcje

  • Nagroda II stopnia (pierwszej nagrody nie przyznano) w konkursie na „Projekt Koncepcyjny rozwiązania węzła Obwodnicy Wałbrzyskiej z ulicami Świdnicka i Niepodległości” (branża mostowa) Wałbrzych 1999.
  • Nagroda II stopnia (pierwszej nagrody nie przyznano) w konkursie na „Projekt Koncepcyjny rozwiązania węzła ul. Łączyńskiej Obwodnicy Wałbrzyskiej” (branża mostowa) Wałbrzych 1999.
  • Nagroda I stopnia za projekt koncepcyjny Kładki Bielarskiej w konkursie organizowanym przez Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu na „Projekt Koncepcyjny budowy trzech kładek dla pieszych jako obiektów mostowych w obrębie obszaru Ostrów Tumski – Wyspy – Ogród Botaniczny we Wrocławiu”. Wrocław 2000/2001.
  • Nagroda II stopnia w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej i plastycznej „Bramy Trzeciego Tysiąclecia” we Wrocławiu. Wrocław 2005.
  • Konkurs na opracowanie koncepcji mostu kolejowego przez Odrę w Kostrzynie. DB Berlin 2015.