Wiadukt kolejowy nad ul. Grabiszyńską

We Wrocławiu, w ciągu LK 271 (2006)

  • Data opracowania: 2006
  • Lokalizacja: Wrocław, linia kolejowa nr 271, km 1+971
  • Charakterystyka konstrukcji: wiadukt kolejowy, łukowy, swobodnie podparty, o nawierzchni podsypkowej.
  • Szerokość układu 3 przęseł: 19,30 m
  • Rozpiętość teoretyczna: 57,20 m
  • Projekt stanowi integralną część opracowania: „Modernizacja linii kolejowej E59, Etap I, Lot A, odcinek p. odg. Wrocław Grabiszyn – Gr. Województwa Dolnośląskiego (km 1+700 – km 59+697)” obejmującego projekt 113 obiektów mostowych.
  • Data opracowania: 2006
  • Etap procesu budowlanego: obiekt zrealizowany