Wiadukt drogowy w ciągu al. Stabłowickiej

We Wrocławiu

  • Lokalizacja: Wrocław, w ciągu Alei Stabłowickiej, nad linią kolejową nr 275,
  • Charakterystyka konstrukcji: wiadukt drogowy, zespolony, z belek sprężonych typu T, sześcioprzęsłowy, ciągły.
  • Długość obiektu: 143,335 m
  • Rozpiętość teoretyczna: (20,898+18,406+27,406+24,406+24,406+26,898)m
  • Szerokość całkowita obiektu: 22,20 m
  • Projekt powstał w ramach zadania: „02100 – Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu
  • w ciągu drogi krajowej nr 94”.
  • Data opracowania: 2018
  • Obiekt zrealizowany