Most przez rzekę Odrę w Brzegu Dolnym

W ciągu LK 273 (C-E59)

  • Lokalizacja: Wrocław, linia kolejowa nr 271, km 28+297
  • Charakterystyka konstrukcji: most kolejowy, stalowy, kratownicowy, dziewięcioprzęsłowy, swobodnie podparty, o nawierzchni podsypkowej.
  • Obiekt zaprojektowano w miejscu istniejącego mostu stalowego o konstrukcji kratownicowej, dziewięcioprzęsłowej, swobodnie podpartej.
  • Długość obiektu: 416,80m
  • Rozpiętość teoretyczna: 3×37,80 + 110,00 + 5×37,80 m
  • Szerokość całkowita obiektu: 16,86 m
  • Projekt stanowi integralną część opracowania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów, obejmującego koncepcję programowo – przestrzenną 4 obiektów inżynieryjnych.
  • Data opracowania: 2022