Most kolejowy przez rzekę Wisłę

W ciągu LK 12 (C-E20)

  • okalizacja: Góra Kalwaria, linia kolejowa nr 12, km 75+909
  • Charakterystyka konstrukcji: most kolejowy, kratownicowy, sześcioprzęsłowy, złożony z trzech par przęseł ciągłych, o nawierzchni podsypkowej. Obiekt zaprojektowano w miejscu istniejącej konstrukcji stalowej, kratownicowej, sześcioprzęsłowej, z nawierzchnią na mostownicach, z krótkimi przęsłami płytowymi, żelbetowymi na dojazdach.
  • Długość obiektu: 630,50m
  • Rozpiętość teoretyczna: (99,40+127,80)+(99,40+99,40)+(99,40+99,40) m
  • Szerokość całkowita obiektu: 18,26 m
  • Projekt stanowi integralną część opracowania: „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 12 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)” obejmującego projekt 99 obiektów mostowych.
  • Data opracowania: 2021