Most kolejowy przez rzekę Regalicę

W Szczecinie Podjuchach

  • Lokalizacja: Szczecin Podjuchy, linia kolejowa nr 273, km 349+120
  • Charakterystyka konstrukcji: most kolejowy, stalowy, kratownicowy, trójprzęsłowy, ciągły, o nawierzchni podsypkowej.
  • Obiekt zaprojektowano w sąsiedztwie istniejącej konstrukcji stalowej, kratownicowej, swobodnie podpartej, o nawierzchni na mostownicach, przeznaczonej do częściowej rozbiórki. Pozostawiono zabytkową część obiektu wyposażoną w przęsło obrotowe nad drogą wodną.
  • Długość obiektu: 277,90 m
  • Rozpiętość teoretyczna: (81,00+114,00+81,00) m
  • Szerokość całkowita obiektu: 14,00 m
  • Projekt w ramach opracowania: „Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej 273 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu”.
  • Data opracowania: 2020
  • Obiekt zrealizowany