Most kolejowy przez rzekę Odrę

W ciągu LK 277

  • Lokalizacja: Wrocław, linia kolejowa nr 277, km 76+208
  • Charakterystyka konstrukcji: most kolejowy, stalowy, kratownicowy, pięcioprzęsłowy, 2x 2 przęsła ciągłe + 1 przęsło swobodnie podparte, o nawierzchni podsypkowej. Obiekt zaprojektowano w miejscu istniejącego mostu stalowego o konstrukcji kratownicowej, dziewięcioprzęsłowej, swobodnie podpartej.
  • Długość obiektu: 456,00 m
  • Rozpiętości teoretyczne: (82,50+82,50) + 120,00 + (82,50+82,50) m
  • Szerokość całkowita obiektu: 16,365 m,
  • Projekt stanowi integralną część opracowania: „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr C-E-30 (277) wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E-30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów” obejmującego prace projektowe dla 177 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich.
  • Data opracowania: 2024