Most kolejowy przez rzekę Bug

W ciągu LK 6 (E75)

  • Lokalizacja: nad rzeką Bug, linia kolejowa nr 6, odcinek linii Sadowne – Czyżew, szlak Prostyń – Małkinia km 84.548,
  • Charakterystyka konstrukcji: most kolejowy, o konstrukcji przęseł belkowych łukiem Langera, swobodnie podpartych, o nawierzchni podsypkowej.
  • Zakres przebudowy: rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej kratownicowej i podpór oraz wykonanie nowych przęseł i podpór
  • Długość obiektu: 300,00 m
  • Rozpiętość teoretyczna: (58,30+58,30+58,30+58,30+58,30) m
  • Szerokość całkowita układu przęseł: 15,18 m
  • Projekt powstał w ramach zadania: „Przebudowa linii kolejowej w ramach inwestycji: „Modernizacja linii kolejowej E75 na odcinku Sadowne – Czyżew (km 71.800 – km 107.260)”.
  • Data opracowania: 2015
  • Obiekt zrealizowany