Most drogowy „Widawski”

Nad rzeką Widawą we Wrocławiu (2013)

  • Lokalizacja: Wrocław, nad ul. Długą, linia kolejowa nr 143, km 162+090,
  • Charakterystyka konstrukcji: wiadukt kolejowy, o konstrukcji płytowej, ciągłej, z dźwigarów stalowych obetonowanych, o nawierzchni podsypkowej.
  • Zakres przebudowy: rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej i podpór oraz wykonanie nowych podpór i nowej konstrukcji dostosowanej do poprowadzenia trasy tramwajowej pod linią kolejową nr 143.
  • Długość obiektu: 47,00 m
  • Rozpiętość teoretyczna: (16,00+13,00+16,00) m
  • Szerokość całkowita obiektu: 11,112 m
  • Projekt powstał w ramach zadania: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Starogroblowej – Długiej – etap I podetap I A – odcinek w ciągu drogi gminnej od km 0+878 do km 1+729 w ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice”.
  • Data opracowania: 2018
  • Obiekt zrealizowany