Nazwa projektu:

Przebudowy wiaduktu kolejowego i budowy przejścia dla pieszych  w km 5.373 linii  kolejowych  Wrocław-Głogów  i  Wrocław - Legnica, nad ul. Strzegomską we Wrocławiu.

Inwestor:

Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.


Lokalizacja:

Wrocław, ul. Strzegomska.

Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Materiały przetargowe

Data opracowania dokumentacji:

1998-1999

Dane techniczne:

Obciążenie zgodnie z PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia dla klasy obciążeń k=+2.

Rozwiązania projektowe

Przebudowa obiektu wykonana została z całkowitym wykorzystaniem przęseł istniejącego, jednoprzęsłowego wiaduktu oraz obu przyczółków przy czym przyczółek południowy został przebudowany na filar. Nowy przyczółek południowy wykonany został jako żelbetowa podpora posadowiona na wielkośrednicowych palach, w taki sposób, że spełnia funkcję przejście pieszo-rowerowego. Przyczółek ma postać dwu ukośnych płyt żelbetowych wspartych na dwu szeregach pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie z poziomu torowiska  a następnie częściowo odkopanych dla wytworzenia przejścia dla pieszych i swobodnego ukształtowania skarpy nasypu. Szereg pali bliższy nowej jezdni ulicznej służy do oparcia nowych przęseł wiaduktu.
     
   
     
    Zapraszamy do galerii