Nazwa projektu:

Obejścia miasta Bolków  na kierunku Wrocław – Bolków – Jelenia Góra. Obiekty inżynierskie.

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu.

Lokalizacja:

Bolków.

Etapy projektu

Projekt koncepcyjny.

Data opracowania dokumentacji:

2003r.

Dane techniczne:

Klasa ulicy  GP 1/2.
Obiekty inżynierskie – nośność wg PN-85/S-10030 – klasa obciążeń A.

Rozwiązania projektowe

Estakada E1 (nad łącznikiem drogowym obwodnicy i linią kol. nr 302).
Konstrukcja ciągła 10-cio przęsłowa. Długość całkowita obiektu w osiach podpór 2x22.50+8x32.00=301.00m. Konstrukcję przęseł zaprojektowano w dwóch wariantach.  W wariancie I konstrukcje przęseł przewidziano do wykonania w technologii monolitycznej jako betonowe, sprężone (kablobetonowe). Przęsła belkowe, w układzie dwudźwigarowym zwieńczone zostały żelbetową płytą pomostową. W wariancie II przewidziano konstrukcje dźwigarów głównych jako stalowe, spawane w postaci skrzynek o zmiennej wysokości konstrukcyjnej. Przęsła belkowe, dwudźwigarowe z żelbetową, zespoloną płyta pomostową

Estakada E2 (nad Rochowicką Wodą i drogą powiatową nr 12116).

Konstrukcja ciągła 11-sto przęsłowa. Długość całkowita obiektu w osiach podpór 2x22.50+9x32.00=333.00m.

Estakada E3 (nad Nysą Szaloną i droga krajową nr 5).
Konstrukcja ciągła 5-cio przęsłowa. Długość całkowita obiektu w osiach podpór 2x22.50+3x32.00=141.00m.