Nazwa projektu:

Projekt modernizacji linii kolejowej E30 ETAP II,  odcinek BIELAWA DOLNA – HORKA.  Budowa mostu przez Nysę Łużycką.

Inwestor:

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A.

Lokalizacja:

Most przez Nysę Łużycką  w ciągu linii kolejowej E30.

Etapy projektu

Koncepcja programowo – przestrzenna.

Data opracowania dokumentacji:

Sierpień 2008r. do chwili obecnej.

 

Dane techniczne:

 

Rozwiązania projektowe

Zaprojektowano 3 warianty konstrukcji nośnej obiektu pod 2 tory, o identycznym układzie podpór i rozpiętościach toretycznych przęseł: 24,50+24,00+2*35,00+24,50, różniące się rodzajem konstrukcji:
- Wariant nr 1. Przęsło stalowe skrzynkowe z  użebrowaną płytą ortotropwą
- Wariant nr 2. Przęsło stalowe skrzynkowe  zespolone z żelbetową płytą  pomostową

- Wariant nr 3. Przęsło betonowe sprężone o przekroju skrzynkowym.
Do dalszego opracowania został wybrany wariant nr 3. Długość całkowita konstrukcji 143m, długość całkowita obiektu , ze skrzydłami wynosi 158m. Wszyskie rozwiązania przewidują konstrukcje nośne oddzielne pod każdy tor.