Nazwa projektu:

Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławski – Siechnice (od ronda w ciagu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94). Obiekty inżynierskie.

Inwestor:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.


Lokalizacja:

Żerniki Wrocławskie - Siechnice. Wiadukt drogowy w km 0+460 nad linia kolejową PKP nr 276 Wrocław – Międzylesie, wiadukt drogowy w km 4+048 nad linia kolejową PKP nr 132 Wrocław – Bytom i nr 349 Święta Katarzyna – Kuźniki.

Etapy projektu:

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Dokumentacja przetargowa

Data opracowania dokumentacji:

Styczeń 2009r. – do chwili obecnej.

Dane techniczne:

Klasa nośności wg PN-85/S-10030 A (50MG), ponadnormatywne obciążenie pomostu – pojazd specjalny STANAG 2021 klasy 150.

Rozwiązania projektowe:

Wiadukt drogowy w km 0+460:
Konstrukcja nośna ciągła, trzyprzęsłowa. Długość całkowita obiektu 103,3m. Przęsło wykonane z prefabrykowanych belek sprężonych , strunobetonowych zespolonych i uciąglonych. Szerokość całkowita obiektu 13,95m. Skos obiektu 540.
Posadowienie obiektu na palach żelbetowych FRANKI.

Wiadukt drogowy w km 4+048:
Konstrukcja nośna ciągła, pięcioprzęsłowa. Długość całkowita obiektu 124,19m. Przęsło wykonane jako płyta ciągła zespolona z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu KUJAN. Szerokość całkowita obiektu 14,24m. Skos obiektu 720.
Posadowienie obiektu na palach żelbetowych FRANKI.