Nazwa projektu:

Projekt modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku p. odg. Wrocław Grabiszyn - granica województwa dolnośląskiego. Lot A. Obiekty inżynieryjne.

Inwestor:

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A.


Lokalizacja:

Linia kolejowa E-59 Wrocław – Poznań. Odcinek od km 1,700 do km 59,697 tj. od p. odg. Wrocław Grabiszyn do granicy województwa dolnośląskiego.

Etapy projektu:

Koncepcja programowo – przestrzenna
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Dokumentacja przetargowa.

Data opracowania dokumentacji:

Październik 2006r. – grudzień 2009r.

Dane techniczne:

Modernizacja linii kolejowej E59 do prędkości v=160km/h (faza I modernizacji linii E59). Budowa nowych i modernizacja istniejących kolejowych obiektów inżynieryjnych do prędkości v=200km/h (faza II modernizacji linii E59). Analiza nośności z uwzględnieniem obciążeń:
-UIC71 zgodnie z PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia dla klasy obciążeń k=+2,
-SW/2 (model ciężkiego ruchu kolejowego) zgodnie z PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje.

Część 2: Obciążenie ruchome mostów.
-Wynikających z perspektywicznej prędkości pociągów pasażerskich v=200km/h (faza II modernizacji liniiE59) zgodnie z PN-EN 1991-2:2007.
Budowa nowych drogowych obiektów inżynieryjnych oraz przejść dla zwierząt nad i pod linią kolejową.

Rozwiązania projektowe:

  • Zakres prac związanych z obiektami inżynieryjnymi jest następujący: 
  • przebudowa 13 mostów kolejowych, 
  • przebudowa 14 wiaduktów kolejowych, 
  • budowa 1 wiaduktu drogowego, 
  • budowa 1 przejścia dla dużych zwierząt, 
  • budowa 4 przejść podziemnych dla pieszych, 
  • przebudowa 65 przepustów kolejowych z dostosowa­niem części dla przejścia małych i średnich zwierząt, 
  • budowa 6 przepustów drogowych.

Ważniejsze obiekty:

Wiadukt nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu. Jest to obiekt całkowicie przebudowany, jednoprzęsłowy o rozpiętości teoretycznej 57,20m, o przęsłach i podporach wydzielonych pod każdy z trzech torów. Konstrukcję przęsła stanowią sztywna belka wolnopod­parta wzmocniona łukiem (ustrój Langera) oraz przęsło w układzie prostokątnym bez skosu. Jest ona wykonana ze stali 18G2A, spawana, sprefabrykowana w wytwórni konstrukcji stalowych, scalona z elementów wysyłanych na placu budowy.

Most przez Odrę we Wrocławiu. Na istniejących podporach, w obu torach zaprojektowano konstrukcje o schemacie statycznym dwuprzęsłowej belki ciągłej o rozpiętościach teoretycznych Lt= 62.000+68.000m. Będą to spawane konstrukcje wykonane ze stali 18G2A.
Każde przęsło składać się będzie z dwóch kratownicowych dźwigarów głównych połączonych elementami jezdni (poprzecznicami i blachą pomostową) oraz systemem górnych stężeń wiatrowych. Pasy dolny i górny oraz krzyżulce dźwigarów głównych o przekroju poprzecznym skrzynkowym, zamknięte. Łączenie krzyżulców z pasami dolnym i górnym za pośrednictwem blach węzłowych.
Jezdnia o konstrukcji płyty ortotropowej tworzy zamknięte koryto balastowe dla podsypki tłuczniowej.
Przęsła wykonane zostaną w wytwórni konstrukcji stalowych w postaci elementów wysyłkowych, zmontowane na placu budowy a następnie nasunięte podłużnie w docelowe położenie. Styki montażowe przewidziano jako spawane oraz na śruby sprężające.
W związku z wymianą stalowych przęseł kratownicowych nad korytem rzeki Odry niezbędna jest przebudowa na żelbetowe ław podłożyskowych podpór. Podpory zostaną wzmocnione 30cm płaszczem żelbetowym. Przewiduje się również wzmocnienie posadowienia przyczółka nr1 i filarów nurtowych ściankami szczelnymi z grodzic stalowych.

Wiadukt nad ul. Starogroblową we Wrocławiu. Jest to obiekt całkowicie przebudowany. Konstrukcję nośną stanowią przęsła, oddzielne pod każdy z ośmiu torów. Przęsła stalowe, blachownicowe o schemacie belki ciągłej dwuprzęsłowej. Styki montażowe przewidziano jako spawane.

 

 

Zapraszamy do galerii
Grabiszyńska Odra Popowice Ekodukt