Nazwa projektu:

Projekt modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku granica województwa województwa dolnośląskiego – Poznań od km 59,693 do km 163,400. Lot B. Obiekty inżynieryjne.

Inwestor:

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A.

Lokalizacja:

Linia kolejowa nr 271 Wrocław – Poznań . Odcinek od km 59,697 tj. granicy województwa dolnośląskiego do km 131,655 tj. granicy stacji Czempiń.

Etapy projektu:

Koncepcja programowo – przestrzenna
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Dokumentacja przetargowa

Data opracowania dokumentacji:

Sierpień 2008r. do chwili obecnej.

Dane techniczne:

Dostosowanie linii kolejowej do prędkości v=200km/h dla pociągów pasażerskich i nośności obiektów inżynieryjnych do wymogów normy PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1 PN-85/S-10030, klasa obciążeń k=+2.

Rozwiązania projektowe:

108 obiektów inżynieryjnych do przebudowy i budowy . Budowa nowych drogowych inżynierskich oraz przejść dla zwierząt nad i pod linia kolejową.