Nazwa projektu:

Projekt modernizacji linii kolejowej E30 ETAP II, odcinek BIELAWA DOLNA – HORKA. Budowa mostu przez Nysę Łużycką.

Inwestor:

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A.

Lokalizacja:

Most przez Nysę Łużycką w ciągu linii kolejowej E30.

Etapy projektu:

Koncepcja programowo – przestrzenna.

Data opracowania dokumentacji:

Sierpień 2008r. do chwili obecnej.


Rozwiązania projektowe

Zaprojektowano 3 warianty konstrukcji nośnej obiektu pod 2 tory, o identycznym układzie podpór i rozpiętościach toretycznych przęseł: 24,50+24,00+2*35,00+24,50, różniące się rodzajem konstrukcji:

  • Wariant nr 1. Przęsło stalowe skrzynkowe z użebrowaną płytą ortotropwą
  • Wariant nr 2. Przęsło stalowe skrzynkowe zespolone z żelbetową płytą pomostową
  • Wariant nr 3. Przęsło betonowe sprężone o przekroju skrzynkowym. Do dalszego opracowania został wybrany wariant nr 3.

Długość całkowita konstrukcji 143m, długość całkowita obiektu , ze skrzydłami wynosi 158m. Wszyskie rozwiązania przewidują konstrukcje nośne oddzielne pod każdy tor.