Nazwa projektu:

Projekt „ Budowy Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia. Zadanie 1 od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej. Projekty obiektów inżynierskich:
Wiadukt WD-1 nad linia kolejową E-59
Wiadukt TK-1 nad linią kolejową nr292 Jelcz-Miłoszyce-Wrocław Osobowice.

Inwestor:

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Wykonawca Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego we Wrocławiu.
Projekt realizowany w formie projektuj i buduj.

Lokalizacja:

Wrocław. od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej.

Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Data opracowania dokumentacji:

Wrzesień 2008r. sierpień 2009r.

Dane techniczne:

Klasa obciążęń A wg PN-85/S-10030, ponadnormatywne obciążęnie pomostu - pojazd specjalny STANAG 2021 klasy 150.


Rozwiązania projektowe

Wiadukt WD-1 nad linia kolejową E-59.
Obiekt jest konstrukcją pięcioprzęsłową – ciągłą, opartą na dwóch przyczółkach słupowych z okładziną betonową kotwioną w gruncie nasypu i czterech filarach wielosłupowych. Konstrukcje podpór i przęseł wiaduktu są oddzielne dla poszczególnych jezdni trasy obwodnicy. Lokalizacja w planie i profilu konstrukcji podpór i przęseł wiaduktu spełnia warunki skrajni PKP.
Obiekt zaprojektowano jako ustrój 5-cioprzęsłowy, sprężony z uciągleniem płyty pomostowej nad podporami. Wiadukt położony jest w łuku i skosie lewym. Kąt skosu podpór jest zmienny w zakresie 34÷510. Podpory wiaduktu usytuowane są równolegle do osi linii kolejowej Wrocław – Poznań oraz projektowanej trasy drogowej do Obornik Śląskich. Długość obiektu w osi łożysk na przyczółkach (mierzone po łuku):
w osi jezdni wschodniej – 123.858m
w osi jezdni zachodniej – 119.810m

Wiadukt TK-1 nad linią kolejową nr292 Jelcz-Miłoszyce-Wrocław Osobowice.
Obiekt jest konstrukcją jednoprzęsłową, wolnopodpartą, o rozpiętości w świetle podpór 18.4m. Konstrukcja przęseł jest oparta na dwóch przyczółkach słupowych z okładziną betonową kotwioną w gruncie nasypu. Konstrukcje podpór i przęseł wiaduktu są oddzielne dla poszczególnych jezdni trasy obwodnicy. Wiadukt zaprojektowano jako ustrój jednoprzęsłowy, wolnopodparty, sprężony. Wiadukt położony jest na odcinku krzywej przejściowej jezdni drogowych, w skosie prawym 570. Przyczółki wiaduktu usytuowane są równolegle do cięciwy łuku osi linii kolejowej nr 292 Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice. Rozpiętość obiektu w świetle podpór wynosi 18.40m.