Nazwa projektu:

Projekt modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków - Rzeszów, etap III. Obiekty inżynieryjne.

Inwestor:

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A.


Lokalizacja:

Linia kolejowa E-30 Kraków - Rzeszów. szlak Tarnów - Wola Rzędzińska, stacja Wola Rzędzińska, szlak Wola Rzędzińska - Czarna Tarnowska.

Etapy projektu:

Koncepcja programowo – przestrzenna
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

Data opracowania dokumentacji:

od Luty 2011r.

Dane techniczne:

Projektowana modernizacja linii kolejowej nr 91 (E30/C-E30) Kraków Gł. Osobowy – Medyka na odcinku od Tarnowa do Dębicy tj. od km 80+200 do km 111+500 (przetarg 2.1) obejmuje wielobranżową przebudowę linii dla potrzeb jej dostosowania do wymogów umów międzynarodowych AGC / AGTC i podniesienia parametrów technicznych eksploatacji do prędkości v=160 km/h dla pociągów pasażerskich i v=120 km/h dla pociągów towarowych.

Rozwiązania projektowe:


Ważniejsze obiekty:

  • Most nad rzeką Wątok w Tarnowie:

Obiekt o konstrukcji płytowej dźwigarów stalowych obetonowanych, wydzielone pod dwa tory, z korytem balastowym dla podsypki tłuczniowej. Projektowane są również nowe, wspólne pod oba tory, żelbetowe ławy podłożyskowe zwieńczające przyczółki, remont korpusów przyczółków oraz podwyższenie i naprawa istniejących skrzydeł.

  • Wiadukt nad ul. Lwowską w Tarnowie:

Obiekt o przęsłach stalowych, ukośnych, z jazdą na podsypce, dźwigary główne blachownicowe o przekroju dwuteowym z nakładkami, płyta pomostowa ortotropowa zamknięta w formie koryta balastowego dla podsypki tłuczniowej, konstrukcja spawana, styki montażowe spawane. Projektowane są również nowe, wspólne pod oba tory, żelbetowe ławy podłożyskowe, zwieńczające przyczółki, naprawa korpusów przyczółków oraz podwyższenie i naprawa istniejących skrzydeł.

  • Wiadukt o funkcji przejścia dla pieszych pod torami w Tarnowie:

Obiekt o konstrukcji ramy zamkniętej, żelbetowej, monolitycznej, posadowionej bezpośrednio,
na dojazdach rama otwarta, żelbetowa, monolityczna posadowiona bezpośrednio.

  • Wiadukt drogowy w Woli Rzędzińskiej:

Wiadukt drogowy trzyprzęsłowy, o konstrukcji belkowej, zespolonej, uciąglonej, z prefabrykowanych dźwigarów sprężonych, strunobetonowych. Podpory żelbetowe, monolityczne, posadowione bezpośrednio. Na dojeździe północnym od strony zachodniej nasyp drogowy utrzymany ścianą oporową z bloczków betonowych wraz z taśmami kotwiącymi.

  • Przejscie podziemne dla pieszych pod torami na stacji Wola Rzędzińska:

Obiekt o konstrukcji ramy zamkniętej (dla części przelotowej) i górą otwartej (dla biegów schodowych), żelbetowej, monolitycznej, posadowionej bezpośrednio.