Projekt demontażu istniejącego przęsła

Projekt technologiczny demontażu przęseł mostu sporządziło biuro BPK Mosty, natomiast sam demontaż przeprowadzony był przez firmę INTERCOR. Prace nad projektem technologicznym rozpoczęły się już na przełomie marca - kwietnia 2012. Podstawowym założeniem, przyjętym w projekcie, było zastosowanie podpory pływającej, bez konieczności wprowadzenia w koryto żeglugowe rz. Odry elementów stałych konstrukcyjnych w postaci podpór tymczasowych.

- układ podpora - przęsło wraz z liną główną na której zawieszona była barka, liny T1-T4 służyły do regulacji położenia całego układu

 

Projekt zrealizowano przyjmując określony typ barki pływającej i pchacza rzecznego. Warunkiem realizacji operacji były ściśle określone warunki pogodowe - prędkość wiatru nie mogła przekraczać 10m/s natomiast prędkość przepływu w korycie rzeki Odry 2,5m/s. Czynniki te były decydujące przy obliczaniu sił działających na liny utrzymujące cały układ na barce.

Położenie barki ustabilizowano liną główną (nośną), zamocowaną do dalby kotwowej wykonanej z grodzic stalowych oraz dwuteowników walcowanych HEB. Dalba umiejscowiona została na cyplu od strony wody górnej (punkt T1 pokazany na schemacie powyżej), w odległości ok. 320m od lica barki.

 

Wielosegmentowa klatka podporowa zaprojektowana została jako czterosłupowa, wykonana z klatek stalowych typu ZBM, spieta oczepami dolnym i górnym. Oczepy wykonano z użebrowanych dwuteowników walcowanych HEB300. Oczep dolny został rozbudowany tak, aby maksymalnie rozłożyć ciężar na dno barki.

- wielosegmentowa klatka podporowa, oczep dolny oraz układ stężeń

 

Przed samą opreracją wysuwu podłużnego przęsło należało podnieść o wartość o 1,2m + 0,40m tak aby pasy dolne kratownicy znalazły się na rzędnej toru wysuwowego, dodatkowe 0,4m to zanurzenie barki spowodowane reakcją z przęsła - która wynosiła ok 100 ton. Jako powierzchnie toczne zastosowano rolki stalowe, specjalnie zakupione dla tej operacji.

 

Wysuw konstrukcji przęsła odbywał się na torze ułożonym za przyczółkiem nr1 (od strony Mikołajowa). Tor wysuwowy wykonano z użebrowanych dwuteowników walcowanych HEB300, ułożonych na zastabilizowanych, żelbetowych płytach drogowych. Tor miał długość ok. 65m a ułożony był dokładnie w poziomie. Aby umożliwić osiowy ruch przęsła należało zaprojektować dodatkowe podbudowanie toru w strefie wiaduktu kolejowego w km 5+586 (ul. Grobla Kozanowska) ponieważ zachodnia szyna toru "zjeżdżała" ze ściany czołowej wiaduktu. Podbudowę zrealizowano stosując tymczasowe przęsło z dwuteowników z dodatkową podporą z klatek typu ZBM.

- tor wysuwowy

 

Kolejnym elementem uniemożliwiającym wysuw przęsła była istniejąca bramka trakcyjna znajdująca się za wiaduktem nad ul. Grobla Kozanowska. Nie było możliwe zdemontowanie całej bramki ponieważ podwieszona pod nią jest również sieć trakcyjna zanjdująca się nad torem nr 1. Wykonano więc tymczasowe podparcie w strefie międzytorza i rozebrano tylko te elementy bramki, które pozostawały w kolizji z wysuwanym przęsłem (na rysunku tę część oznaczono kolorem czerwonym).

- schemat przebudowy bramki trakcyjnej

 

Po przebudowie bramki oraz wykonaniu toru wysuwowego podniesiono przęsło (operacja trwała 3 dni). Dzień przed planowanym terminem operacji wykonano próbę przesuwu barki, podczas której przetestowano wszystkie urządzenia oraz upewniono się, że barka dopłynie w miejsce wskazane w projekcie. Montaż górnego oczepu trwał do godzin rannych następnego dnia. Po wykonaniu całości podpory ustabilizowano barkę pod przęsłem oraz zamknięto jaz Rędziński tak, aby spietrzyć wodę w Odrzę w strefie prowadzonych robót. Piętrzenie wody oraz jednoczesne opuszczanie przęsła na siłownikach osadziło je na podporze pływającej.

Kolejnym etapem wysuwu było wyregulowanie barki tak aby ustawić przęsło równolegle do osi toru oraz kontrolowany wysuw. Skok siłownika który wyciągał kratownicę wynosił 30cm, więc aby pokonać dystans 65m należało wykonać ok 220 cykli wysuwu. Po każdym cyklu konieczna była kontrola położenia przęsła oraz jego regulacja.

Całość operacji trwała ok 15 godzin. Przygotowanie do niej zajęło zaś kilka miesięcy.

Zdjęcia z realizacji

- wielosegmentowa klatka podporowa

- początkowy etap wysuwu przęsła

- tor wysuwowy oraz przebudowana bramka trakcyjna

- podbudowa toru wysuwowego w strefie wiaduktu nad ul. Grobla Kozanowska

- stanowisko do wysuwu przęsła

- końcowy etap wysuwu przęsła

- wysuniete przęsło na nasypie za przyczółkiem nr 1