Film z operacji nasunięcia przęsła wykonany w dniach 29.-30.07.2014 r.