Film z operacji nasunięcia przęsła nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu wykonany we wrześniu 2014 r.

Materiał użyczony dzięki uprzejmości firmy INTERCOR Sp. z o.o