Konkursy

Uczestniczyliśmy w konkursach na prace projektowe otrzymując następujące nagrody:

I nagroda za projekt koncepcyjny Kładki Bielarskiej w konkursie organizowanym przez Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu na „Projekt Koncepcyjny budowy trzech kładek dla pieszych jako obiektów mostowych w obrębie obszaru Ostrów Tumski – Wyspy – Ogród Botaniczny we Wrocławiu”. Rok 2000/2001.

Nagroda II stopnia (pierwszej nagrody nie przyznano) w konkursie na „ Projekt Koncepcyjny rozwiązania węzła Obwodnicy Wałbrzyskiej z ulicami Świdnicka i Niepodległości ". Branża mostowa, 1999r.

Nagroda II stopnia (pierwszej nagrody nie przyznano) w konkursie na „ Projekt Koncepcyjny rozwiązania węzła ul. Łączyńskiej Obwodnicy Wałbrzyskiej”. Branża mostowa, 1999r.

Artykuły

Estakada Klecińska nad linią kolejową we Wrocławiu

Przebudowa kolejowych obiektów inżynieryjnych z zachowaniem ciągłości ruchu pociągów w ramach modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego

Referaty

MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA ZWIĄZANA Z EURO 2012.

WZMOCNIENIE I PRZEBUDOWA PREFABRYKOWANEJ ESTAKADY DROGOWEJ W LESZNIE.

KATASTROFA BUDOWLANA MOSTU KOLEJOWEGO W CIĄGU LINII CE-30 WYWOŁANA POWODZIĄ W LIPCU 1997 R.