Nazwa projektu:

Przebudowy wiaduktu kolejowego i budowy przejścia dla pieszych w km 5.373 linii kolejowych Wrocław-Głogów i Wrocław - Legnica, nad ul. Strzegomską we Wrocławiu.

 

Inwestor:

Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.


Lokalizacja:

Wrocław, ul. Strzegomska.

 

Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Materiały przetargowe

 

Data opracowania dokumentacji:

1998-1999

 

Dane techniczne:

Obciążenie zgodnie z PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia dla klasy obciążeń k=+2.

 

Rozwiązania projektowe

Przebudowa obiektu wykonana została z całkowitym wykorzystaniem przęseł istniejącego, jednoprzęsłowego wiaduktu oraz obu przyczółków przy czym przyczółek południowy został przebudowany na filar. Nowy przyczółek południowy wykonany został jako żelbetowa podpora posadowiona na wielkośrednicowych palach, w taki sposób, że spełnia funkcję przejście pieszo-rowerowego. Przyczółek ma postać dwu ukośnych płyt żelbetowych wspartych na dwu szeregach pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie z poziomu torowiska a następnie częściowo odkopanych dla wytworzenia przejścia dla pieszych i swobodnego ukształtowania skarpy nasypu. Szereg pali bliższy nowej jezdni ulicznej służy do oparcia nowych przęseł wiaduktu.

 

Zapraszamy do galerii