Nazwa projektu:

Przebudowa wiaduktu w km 7.559 linii nr349 Św. Katarzyna - Wrocław Kuźniki nad ul. Bardzką dla potrzeb jej przebudowy.

 

Inwestor:

Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.

 

Lokalizacja:

Wrocław, ul. Bardzka.

 

Etapy projektu

Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

 

Data opracowania dokumentacji:

2004/2005

 

Dane techniczne:

Obciążenie zgodnie z PN-S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia dla klasy obciążeń k=+2.
Rozwiązania projektowe
Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 7.559 linii nr349 Św. Katarzyna – Wrocław Kuźniki, nad ul. Bardzką we Wrocławiu stanowi element zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Terenowej. Głównym zadaniem inwestycji jest ułatwienie wyjazdu z Wrocławia w kierunku obwodnicy wschodniej Wrocławia Bielany—Łany—Długołęka oraz w kierunku Strzelina.

Dla potrzeb przebudowy ul. Bardzkiej, w tym budowy nowego, zachodniego pasa ruchu przewiduje się przebudowę przedmiotowego wiaduktu kolejowego na obiekt dwuprzęsłowy (pod przęsłem nr1 zlokalizowana istniejąca jezdnia wschodnia ul. Bardzkiej, pod przęsłem nr 2 - projektowana jezdnia zachodnia).

Przęsła o konstrukcji stalowej, blachownicowej o zminimalizowanej wysokości konstrukcyjnej, oddzielne pod każdy z 4 torów, o schemacie statycznym belek swobodnie podpartych. Przyczółek nr1 istniejący, przebudowany, filar i przyczółek nr2 nowoprojektowane, masywne, żelbetowe, monolityczne. Podpory posadowione bezpośrednio. Obiekt usytuowany jest w skosie 790 (skos prawy).

 

Zapraszamy do galerii