Nazwa projektu:

Budowa drogi wojewódzkiej Bielany–Łany-Długołęka – ETAP IV (odcinek od drogi krajowej nr94 do drogi wojewódzkiej nr 455). Obiekty inżynierskie.

 

Inwestor:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 

Lokalizacja:

Siechnice – Łany – Kamieniec Wrocławski. Na odcinku 4km droga przebiega przez treny ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia.

 

Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Materiały przetargowe

 

Data opracowania dokumentacji:

2006-2008

 

Dane techniczne:

Droga klasy G, jezdnia wschodnia, dwa pasy ruchu po 3, 50m, dwukierunkowa ścieżka rowerowa – 2m. Klasa obciążeń obiektów inżynierskich A wg PN-85/S-10030.

 

Rozwiązania projektowe

Na odcinku etapu IV projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka usytuowane są następujące obiekty inżynierskie:
1.Most „MD-2” w km 1+956.37 nad rzeką Oławą,
2.most „MD-3” w km 2+114.37 przed Polderem Oławka (Śluza nr1),
3.estakada „ET-1” w km 3+085.32 nad terenem zalewowym Odry,
4.estakada „MD-4” w km 5+526.13 nad terenem zalewowym Odry,
5.most „MD-4” w km 5+937.13 nad rzeką Odrą,
6.wiadukt „WD-4” w km 6+279.86 nad ul. Odrzańską w Łanach,
7.przepust technologiczny „PT-2” w km 0+934.27 nad siecią ciepłowniczą MPEC 2 x Dn1000 w Siechnicach,
8.przejście dla zwierząt Nr1 (ŚPD2) w km 1+585.60,
9.przejście dla zwierząt Nr2 (DPD2) w km 2+416.94,
10.przejście dla zwierząt Nr3 (DPD2) w km 4+032.77,
11.przepust drogowy Dn1200 w km 0+178.33,
12.przepust drogowy Dn1200 w km 1+103.70,
13.przepust drogowy Dn1200 w km 4+505.86,
14.przepust drogowy Dn1200 w km 4+853.92,
15.przepust drogowy Dn1200 w km 6+189.79.
Konstrukcja przęseł mostów i estakad monolityczna, z betonu sprężonego. Przęsła dwubelkowa o schemacie statycznym belki ciągłej. Posadowienie na palach Franki.
Most nad Odrą o konstrukcji dwudźwigarowej skrzynkowej, autorstwa mgr. inż. Piotra Waneckiego.
Łączna długość obiektów inżynierskich wynosi prawie 2km.

 

Zapraszamy do galerii