Nazwa projektu:

Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej – od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu. Estakada nad linią kolejową nr 274 Wrocław – Jelenia Góra - Zgorzelec.

 

Inwestor:

Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.

 

Lokalizacja:

ul. Klecińska we Wrocławiu.

 

Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Materiały przetargowe

 

Data opracowania dokumentacji:

1998-1999 Projekt budowlany i wykonawczy.
2002 aktualizacja projektu budowlanego.
Nowy projekt wykonawczy w systemie projektuj i buduj. Wykonaca robót Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. Oddział w Poznaniu.
Budowa estakady od kwietnia 2006 do października 2007r.

 

Dane techniczne:

Droga klasy GP, dwie oddzielne nitki po dwa pasy ruchu po 3, 50m plus ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,50m. Klasa obciążeń estakady A wg PN-85/S-10030.

 

Rozwiązania projektowe

Obiekt stanowią, dwie oddzielne dla poszczególnych jezdni, 17 przęsłowe żelbetowe konstrukcje ciągłe w układzie dwudźwigrowym, zwieńczonym płytą pomostową. Długość całkowita obiektu dla nitki zachodniej wraz z murami oporowymi nr1 i nr3 wynosi 493,0 m, a dla nitki wschodniej z murem oporowym nr2 – 377,0 m. Dźwigary główne o zarysie trapezowym, usztywnione zostały nad podporami poprzecznicami. Szerokość całkowita estakady (zewnętrzne krawędzie przęseł) wynosi 31,38 m, natomiast szerokość przęseł jednej nitki wynosi 11,73 m., która przeprowadza dwa 3,5 metrowe pasy ruchu. Wewnętrzna przestrzeń pomiędzy konstrukcjami przęseł o szerokości 7.92m stanowi rezerwę pod estakadę dla przyszłościowej linii tramwajowej.

 

Zapraszamy do galerii