Nazwa projektu:

Rozbudowa drogi krajowej nr94 na odcinku: zadanie 1 - Krzywa – Chojnów od km 0+000 do km 11+209,62 (l=11,209km) wraz z przebudową obiektów inżynierskich.

 

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu.

 

Lokalizacja:

Krzywa - Chojnów.

 

Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Materiały przetargowe

 

Data opracowania dokumentacji:

2004/2005

 

Dane techniczne:

Nośności obiektów inżynierskich po przebudowie odpowiadają klasie obciążeń A wg PN-85/S-10030.

 

Rozwiązania projektowe

Wiadukt w km 8+026.230 drogi krajowej nr94, nad linię kolejową nr282 Miłkowice – Węgliniec – Żary – Jasień (linia E30) w jej km 11.021.
Obiekt jest konstrukcją nośna jednoprzęsłową, swobodnie podpartą, w skosie 25.300. Przęsło - konstrukcja stalowa, skrzynkowa, 3-dźwigarowa, spawana. Płyta pomostowa żelbetowa, monolityczna, zespolona z dźwigarami stalowymi. Stężenia poprzeczne pośrednie w postaci przepon stalowych, poprzecznice podporowe żelbetowe, monolityczne.
Przyczółki monolityczne, żelbetowe, posadowione bezpośrednio na gruncie.

Wiadukt w km 9+196 drogi krajowej nr94 Krzywa – Chojnów, nad ul. Piotrowicką w Chojnowie.
Wiadukt jednoprzęsłowy, przęsło płytowe, zespolone z belek prefabrykowanych, strunobetonowych nowej generacji Kujan NG 15. Przyczółki i skrzydła monolityczne, żelbetowe, posadowione bezpośrednio na gruncie.

Most w km 9+468 drogi krajowej nr94 Krzywa – Chojnów, na rzece Skorej w Chojnowie.
Ustrój nośny mostu w formie płyty ciągłej 3-przęsłowej, przęsła monolityczne, żelbetowe,
Przyczółki monolityczne, żelbetowe, posadowione bezpośrednio na gruncie. Rozpiętość całkowita ustroju płytowego 2x0.500+37.698=38.698m.

Wiadukt w km 10+996 drogi krajowej nr94 Krzywa – Chojnów, nad linią kolejową nr316 w Chojnowie.
Wiadukt zintegrowany o konstrukcji ramowej, jednonawowej, nogi i rygiel ramy monolityczne, żelbetowe. Posadowienie bezpośrednio na gruncie.