Nazwa projektu:

Budowa mostu nad budowlą zrzutową zbiornika Kozielno.

 

Inwestor:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Lokalizacja:

Budowla zrzutowa zbiornika wodnego Kozielno na rzece Nysie Kłodzkiej.

 

Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

 

Data opracowania dokumentacji:

1999/2000

 

Dane techniczne:

Nośność obiektu odpowiada klasie obciążeń B w/g PN-85/S-10030.

 

Rozwiązania projektowe

Projektowane przęsła mostu drogowego oparte są na żelbetowych filarach i przyczółkach konstrukcji budowli zrzutowej zapory Kozielno. Zaprojektowano obiekt 4-przęsłowy, o schemacie statycznym belek swobodnie podpartych. Przęsła stalowe, spawane, o przekroju poprzecznym trzyotworowej skrzynki zamkniętej. Skrajne środniki skrzynki ukośne. Płyta pomostowa jezdni i blacha dolna skrzynki (płyty ortotropowe) użebrowane ciągłymi żebrami podłużnymi. Żebra podłużne płyty górnej o przekroju teowym.

 

Zapraszamy do galerii