Nazwa projektu:

Przebudowa i wzmocnienie wiaduktu drogowego im. gen. Grota Roweckiego w Lesznie w ciągu drogi krajowej nr 12.

 

Inwestor:

Miasto Leszno.

 

Lokalizacja:

Wiadukt im. gen. Grota Roweckiego usytuowany jest w ciągu drogi krajowej nr 12 Wschowa – Gostyń
(trasa W-Z w Lesznie). Obiekt przekracza dwutorową kolejową linię magistralną nr271 Wrocław Gł. – Rawicz – Leszno – Poznań Gł. w km 95.183 (kąt skrzyżowania 119064’84”) oraz dwutorową linię kolejową nr14 Łódź Kaliska – Leszno – Głogów - (Tuplice) Granica Państwa w km 236.510 (kąt skrzyżowania 78071’67”).

 

Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Materiały przetargowe

 

Data opracowania dokumentacji:

2003/2004

 

Dane techniczne:

Nośność obiektu po przebudowie odpowiada klasie obciążeń B wg PN-85/S-10030.

 

Rozwiązania projektowe

Estakady główne: północna i południowa, składają się z 24 przęseł każda, a w tym: 18 przęseł o Lc=21.00m,
2 przęseł o Lc=20.75m, 2 przęseł o Lc=12.00m, 1 przęsła o Lc=24.00m i 1 przęsła o Lc=18.00m (długości estakad oraz przęseł podano w osiach podpór).
Układ przęseł w obu estakadach zjazdowych:
Lc1=5x21.00+20.75=125.75m
Lc=125.75+0.225=125.975m

Dla potrzeb osiągnięcia wymaganej nośności obiektu, najbardziej wytężone przęsła o L=24.00m w obu estakadach poddano zabiegowi zmiany schematu statycznego.

Redukcję momentów przęsłowych dla przęsła nr19 (L=24.00m), usytuowanego na estakadzie północnej (etap I przebudowy obiektu), uzyskano drogą zmiany schematu statycznego z układu swobodnie podpartych przęseł nr17 (L=18.00m), nr18 (L=21.00m) i (L=24.00m) na ustrój ciągły, trójprzęsłowy. Redukcję momentów przęsłowych dla przęsła nr18 (L=24.00m), usytuowanego na estakadzie południowej (etap II przebudowy obiektu), uzyskano drogą zmiany schematu statycznego z układu swobodnie podpartych przęseł nr18 (L=24.00m), nr19 (L=18.00m) na dwuprzęsłowy ustrój ciągły.

Efekt uciąglenia konstrukcji przęseł swobodnie podpartych uzyskano wprowadzając ciągłą płytę pomostową zespoloną z półkami górnymi prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych Płońsk Franowo oraz płytę zespoloną, spinającą przęsła w strefach podporowych, w poziomie stopek dźwigarów.

 

Zapraszamy do galerii