Nazwa projektu:

Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (etap II). Branża Mostowa.


Inwestor:

Gmina Wrocław. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.


Lokalizacja:

Wrocław, ul. Lotnicza, od mostu nad rzeką Ślęzą do ul. Kosmonautów.


Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Materiały przetargowe


Data opracowania dokumentacji:

2008/2009


Dane techniczne:

Obiekty inżynierskie – nośność wg PN-85/S-10030 – klasa obciążeń A.


Rozwiązania projektowe

Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi linii nr 273 Wrocław Grabiszyn – Głogów - Zielona Góra - Szczecin Gł. 
Przebudowa istniejącego obiektu na nowy o konstrukcji jednoprzęsłowej wolnopodpartej, żelbetowej płytowej - z wykorzystaniem prefabrykatów strunobetonowych „Kujan NG 18.0m”. Wiadukt pod względem geometrycznym wpisano symetrycznie względem osi linii kolejowej nr 273 z dostosowaniem do zadanych warunków drogowych. Wiadukt usytuowany jest w skosie prawym 54.100.
Przyczółki wiaduktu są równolegle usytuowane względem osi linii kolejowej. Rozpiętość obiektu w świetle przyczółków wynosi 12.60m. Przęsła i podpory wiaduktu są oddzielnymi konstrukcjami dla poszczególnych jezdni drogowych (przyczółki są zdylatowane, przęsła oddzielne).
Przyczółki żelbetowe, masywne posadowione pośrednio na palach wierconych ø100 cm.

Wiadukt drogowy nad łącznikiem gądowskim (nowy przebieg ul. Drzymały na odcinku pomiędzy łącznicami węzła ul. Lotniczej i ul. Drzymały).
Projektowany wiadukt wykonany zostanie w technologii monolitycznej, z betonu sprężonego. Dwuprzęsłowa ciągła konstrukcja nośna każdej nitki obiektu zbudowana będzie z czterech belkowych dźwigarów głównych o przekroju trapezowym, połączonych żelbetową płytą pomostową i trzema poprzecznicami podporowymi. Całkowita długość konstrukcji nośnej wynosi 49.36 m. Konstrukcja nośna wsparta zostanie na trzech żelbetowych podporach masywnych, wykonanych w technologii monolitycznej: dwóch przyczółkach i jednym filarze. Posadowienie obiektu pośrednie na wierconych palach żelbetowych o średnicy ø120 cm betonowanych w gruncie, z wyciąganiem rury obsadowej.

Tunelowe przejścia podziemne wraz ze schodami na przystanki autobusowe, projektowany przy ul. Lotniczej.
Światło wewnętrzne konstrukcji części tunelowej wynosi 6.20×4.345 m. Grubości ścian przejścia wynoszą 0.50 m, grubość płyty dennej 0.80 m. Część otwarta (wyjściowa) przejścia ma w przekroju kształt litery U i wykonana zostanie jako żelbetowa rama otwarta. Grubości ścian i płyty dennej w części poziomej są identyczne z przyjętymi dla części tunelowej i wynoszą odpowiednio 0.50 i 0.80 m.

Wiadukt drogowy nad esplanadą stadionu miejskiego EURO 2012.
Budowa obiektu wynika z konieczności zapewnienia bezkolizyjnego dojścia do projektowanego stadionu miejskiego EURO 2012, zlokalizowanego po północnej stronie ul. Lotniczej. Projektowany ciąg pieszy (tzw. esplanada) o szerokości 2×25.00 m łączyć będzie stadion EURO 2012 z przystankami komunikacji miejskiej (tramwaj) i kolejowej (projektowany przystanek na linii nr 273 Wrocław – Szczecin) zlokalizowanymi po południowej stronie ul. Lotniczej. Projektowany wiadukt wykonany zostanie w technologii monolitycznej, z betonu sprężonego. Dwuprzęsłowa ciągła konstrukcja nośna każdej nitki obiektu zbudowana będzie z trzech belkowych dźwigarów głównych o przekroju trapezowym, połączonych żelbetową płytą pomostową i trzema poprzecznicami podporowymi. Całkowita długość konstrukcji nośnej wynosi 53.33 m. Konstrukcja nośna wsparta zostanie na trzech żelbetowych podporach masywnych, wykonanych w technologii monolitycznej: dwóch przyczółkach i jednym filarze. Posadowienie obiektu pośrednie na wierconych palach żelbetowych o średnicy ø120 cm betonowanych w gruncie, z wyciąganiem rury obsadowej.

Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Ślęzę.
Konstrukcję nośną obiektu stanowi trzyprzęsłowa, ciągła, monolityczna płyta żelbetowa. Konstrukcja nośna wsparta zostanie na czterech żelbetowych podporach masywnych, wykonanych w technologii monolitycznej: dwóch przyczółkach i dwóch filarach. Posadowienie obiektu pośrednie na wierconych palach żelbetowych o średnicy ø80 cm, długości 10.00 m i 14.00 m (dłuższe pod przyczółkami), betonowanych w gruncie, z wyciąganiem rury obsadowej. Długość całkowita obiektu  wynosi 50.53 m.

Kładka nad rzeką Ślęzą, zlokalizowanej w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż północnej strony ul. Lotniczej.
Konstrukcję nośną obiektu stanowi jednoprzęsłowy, podwieszony, skrzynkowy dźwigar stalowy wielokomorowy, z zespoloną płytą pomostową żelbetową. Rozpiętość teoretyczna dźwigara wynosi 30.00 m, całkowita długość przęsła 31.00 m, szerokość kładki 7.52 m. Pylon o konstrukcji stalowej zamkniętej ustawiony jest na konstrukcji przyczółka i połączony z nią śrubami fundamentowymi. Konstrukcja nośna wsparta zostanie na dwóch żelbetowych podporach masywnych, wykonanych w technologii monolitycznej. Posadowienie obiektu pośrednie na wierconych palach żelbetowych o średnicy ø80 cm betonowanych w gruncie, z wyciąganiem rury obsadowej, o długości 15.00 m.

 

Zapraszamy do galerii