Nazwa projektu:

Budowa mostu kolejowego w km 81.192 linii 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów.

 

Inwestor:

PKP Oddział Mostowy w Oleśnicy.

 

Lokalizacja:

Siechnice k/Wrocławia.

 

Etapy projektu

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Materiały przetargowe

 

Data opracowania dokumentacji:

1997/1998

 

Dane techniczne:

Obciążenie zgodnie z PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia dla klasy obciążeń k=+2.

 

Rozwiązania projektowe

W wyniku powodzi w 1997r. nastąpiło zniszczenie (katastrofa budowlana) istniejącego mostu kolejowego w km 81.192 linii 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów. Dla jak najszybszego przewrócenie ruchu kolejowego opracowano projekt i wybudowano most tymczasowy. Następnym etapem było opracowanie projektu mostu docelowego i jego budowa.

Zaprojektowano obiekt w zakresie podpór dla dwóch torów (perspektywiczna możliwość budowy toru nr1) z konstrukcją nośną przęsła w torze istniejącym (nr2).

Przyczółki posadowione zostały na wielkośrednicowych palach żelbetowych, zwieńczonych żelbetowymi oczepami, uzbrojonymi w ścianki żwirowe i skrzydła. Oczepy przewidziano jako ławy podłożyskowe wspólne (ciągłe) dla obu torów. Pale w rzędach czołowych (od strony cieku) zaprojektowano jako ukośne.

Konstrukcja nośna przęsła, kratownica stalowa, spawana posiada schemat statyczny przęsła wolnopodpartego, o rozpiętości teoretycznej 44m. Jazda dołem na podsypce.

Kratownica o kształcie trapezowym, jest kratownicą krzyżulcową (bezwieszakową - brak słupków), o dolnym pasie sztywnym i zamkniętą górą tężnikiem wiatrowym. Pasy dolny i górny - skrzynkowe, użebrowane. Krzyżulce podporowe - skrzynkowe, pozostałe o przekroju dwuteowym.

Jezdnia w formie zamkniętego koryta balastowego, posiada ciągłe podłużnice korytkowe i poprzecznice o pasach górnych połączonych w jednym poziomie z blachą jezdni. Przekrój podporowy kratownicy wzmocniony został sztywną ramą portalową.

Styki montażowe jezdni, pasów dźwigara głównego oraz krzyżulców podporowych - spawane, styki montażowe pozostałych krzyżulców i tężnika wiatrowego - na śruby sprężające.

 

Zapraszamy do galerii