O nas

PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że firma BPK MOSTY s. c. Sławomir Biegański, Jerzy Broś jest gotowa do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest BPK MOSTY s. c. Sławomir Biegański, Jerzy Broś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12.

Dane kontaktowe administratora oraz warunki współpracy z klientami podano w powiadomieniu (LINK)


Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK MOSTY s. c. Sławomir Biegański, Jerzy Broś jest firmą działająca od czerwca 1992r. Do dnia 31.04.2001r. firma działała pod nazwą BPK MOSTY s. c. Sławomir Biegański i S-ka. Zmiana nazwy nastąpiła zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo Działalności Gospodarczej (Dz. U. nr 101 poz.1178 i z 2000r. nr 86, poz. 958 z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz.770 z późn. zm.). Od dnia 01.05.2001r. firma działała pod nazwą Biuro Projektowo – Konsultingowe BPK MOSTY s.c. Sławomir Biegański, Jerzy Broś, Roman Höffner.

Od dnia 01.08.2008r. spółkę tworzą Sławomir Biegański i Jerzy Broś, projektanci branży mostowej o wieloletnim doświadczeniu w pracy zawodowej na terenie kraju i na kontraktach zagranicznych. Pan Roman Höffner nadal bardzo ściśle współpracuje ze spółką, już jako samodzielny przedsiębiorca.

Firma jest kontynuatorem – znanej w polskim środowisku mostowym i wśród Inwestorów - Pracowni Mostowej Biura Projektów Kolejowych we Wrocławiu. Firma zatrudnia 13 pracowników, dodatkowo, w zależności od potrzeb od 5 do 15 inżynierów na podstwie umowy o dzieło. Współpracujemy również z innymi biurami projektowymi, jako naszymi podwykonawcami przy realizacji zadań projektowych.

Gwarancją wysokiej, jakości i nowoczesności rozwiązań projektowych jest doświadczony i kompetentny zespół projektowy, współczesne technologie projektowania oparte na nowoczesnych programach komputerowych.

 • Projektowanie inwestycji budownictwa inżynierskiego w pełnym zakresie, poczynając od studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych, koncepcji programowo-przestrzennych poprzez projekty budowlane i wykonawcze kończąc na materiałach przetargowych.
 • Ekspertyzy i opinie. Ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich wraz z badaniami materiałowymi, analiza ich nośności i określenie wymaganego zakresu i sposobu ich modernizacji.
 • Wykonywanie operatów wodno prawnych.
 • Projektowanie modernizacji istniejących obiektów inżynierskich poprzedzone oceną stanu technicznego.
 • Dokumentacje warsztatowe konstrukcji stalowych.
 • Wykonywanie nietypowych rozwiązań konstrukcji inżynierskich.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Profil działalności naszej firmy obejmuje głównie projektowanie mostów, wiaduktów, estakad, podziemnych przejść dla pieszych, kładek dla pieszych, przepustów, murów oporowych, przejść ekologicznych dla zwierząt. Wykonujemy zarówno projekty w obszarze infrastruktury drogowej jak i kolejowej.

PARTNERZY

Nasza firma w okresie swojej działalności wykonała szereg projektów dla następujących Inwestorów:

 • Wrocławskie Inwestycje
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (dawniej Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu)
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (dawniej Zarząd Dróg i Komunikacji)
 • Urząd Miasta Leszna
 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
 • PKP PLK S.A. Zakład Mostowy w Jeleniej Górze
 • PKP PLK S.A. Zakład Mostowy w Oleśnicy

Realizowaliśmy projekty dla takich firm wykonawczych jak:

 • SKANSKA S.A.
 • Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
 • AARSLEFF

Współpracujemy przy realizacji projektów z takimi firmami jak:

 • SYSTRA S.A. Oddział w Polsce
 • BIPROGEO-PROJEKT
 • DB International GmbH Sp. z o.o Oddział w Polsce
 • HYDROPROJEKT WROCŁAW Sp. z o.o.

WŁADZE FIRMY

SIEDZIBA FIRMY

Zarząd firmy:

Sławomir Biegański – Prezes, współwłaściciel

Jerzy Broś –Wiceprezes, współwłaściciel

Siedziba firmy mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Wiwulskiego 12 we Wrocławiu, gdzie zajmujemy całe III piętro o powierzchni 275m2, zapewniając naszym pracownikom komfortowe warunki do projektowania.